ACHTERGROND

Problematiek

Scouts Lubbeek is opgericht in 1964 en bestaat nu dus 44 jaar. De meer dan 250 leden van de Scouts en KLJ kunnen gebruik maken van de infrastructuur die door de gemeente, de parochie en de kerkfabriek ter beschikking wordt gesteld. Deze lokalen werden eind jaren ‘60 opgetrokken, verouderden snel en werden sinds 6 jaar door een architect onveilig bevonden waarna de benedenverdieping gestut werd. In 2007 werd het gebouw ook afgekeurd door de brandweer en besloot de gemeente de lokalen te verzegelen. Noodgedwongen werden de laatste jaren alle vergaderingen en activiteiten voornamelijk buiten georganiseerd, of als het weer het niet toeliet, in enkele opgetrokken tenten.

Klik voor een uitvergroting.

Nieuwbouw. Eindelijk een akkoord!

De vraag naar verbeteringswerken aan de gebouwen is er al jaren maar raakte door onenigheid over de eigenaar tot vorig jaar niet uit het slop. Eind 2007 werd hier een akkoord over gesloten waardoor een duurzame samenwerking tussen Scouts, KLJ, het gemeentebestuur, de parochie en de kerkfabriek kon worden vastgelegd onder de vorm van een VZW. De partijen geraakten het eens over de nood aan een adequate infrastructuur alsook over de werkingsmodaliteiten en de financiering van het project. Men kwam overeen de huidige locatie te behouden, maar de infrastructuur grondig te verbouwen. De stedenbouwkundige voorschriften (parkgebied) laten een integrale afbraak en heropbouw immers niet toe. Ontdek de plannen hier.

Koken kost geld!

In het kader van het bouwproject werd voorzien dat de Scouts en KLJ zelf voor 13% van de totale financiering dient in te staan (gemeente, provincie, Vlaamse gemeenschap en overheid bekostigen het gros). Concreet gaat het over een bedrag van 50.000 euro. Een bedrag dat binnen een tijdspanne van maximaal twee jaar tijd bij elkaar dient gebracht te worden.

Eentje voor een steentje

Klik voor een uitvergroting.

Om te vermijden dat de last van het bouwproject en het beheer van het patrimonium in zijn geheel te veel zou wegen op de gewone scoutswerking werd binnen de VZW (jeugdwerking parochie St-Martinus Lubbeek) ‘Eentje voor een steentje’ opgericht. Scoutsleden en ouders vonden elkaar en besloten de handen in elkaar te slaan. De werkgroep houdt zich actief bezig met het initiëren en coördineren van projecten waarvan de opbrengst integraal naar de VZW gaat. In de rubriek ‘steun ons’ verwelkomen we iedereen die de handen uit de mouwen wil steken en wil aansluiten bij de werkgroep